Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulaminy i instrukcje

Wykaz regulaminów:

Statut- sekretariat, strona internetowa szkoły

Program Wychowawczo-Profilaktyczny- sekretariat

Regulamin ucznia- sekretariat

Regulamin Samorządu Uczniowskiego- sekretariat

Regulamin korzystania z szafek szkolnych- sekretariat

Rgulamin korzystania z sal dydaktycznych- sekretariat, kierownik gospodarczy

Regulamin korzystania z monitoringu wizyjnego- sekretariat, kierownik gospodarczy

Regulamin zabezpieczenia pomieszczeń i postępowania z kluczami- sekretariat, kierownik gospodarczy

Regulamin pracy biblioteki szkolnej- biblioteka, sekretariat

Regulamin korzystania z czytelni- biblioteka, sekretariat

Regulain korzystania z wypożyczalni- biblioteka, sekretariat

Regulamin korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręcznikówi materiałów edukacyjnych - biblioteka, sekretariat

Regulamin Świetlicy Szkolnej- sekretariat

Regulamin pełnieia dyżurów podczas przerw- sekretariat

Regulamin Pracy- kadry, księgowość

Rgulamin Rady Pedagogicznej- sekretariat

Regulamin Organizacyjny- kadry

Regulamin wynagradzania- księgowość, kadry

Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych- księgowość

Regulamin udzielania zamówień publicznych- kierownik gosodaczy

Regulamin kontroli zarządczej- księgowość

Instrukcje, procedury:

Wewnętrzna procedura przekazywania danych do SIO- kadry

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego- kierownik gospodarczy

Instrukcja Kancelaryjna- sekretariat

Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką-sekretariat

Procedury organizacji wycieczek szkolnych- sektetariat

Procedury w sprawie interwencji kryzysowej w szkole- sekretaiat

Prcedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej- pedaog, sekretariat

Prcedury w sprawie zwrotu koszów dojazdu uczniów do szkoły- sekretariat

Wewnętrzne zasady przciwdziałania mobbingowi w PSP nr 33- kadry

Ceremoniał szkolny- sekretariat