Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

- Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.00

- Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się drogą elektroniczną, pisemną, telefoniczną, słowną.

- W szkole obowiązuje system kancelaryjny, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt i dodatkowo prowadzony jest dziennik korespondencyjny.

- Korespondencję przyjmuje sekretariat, rejestrując ją w dzienniku korespondencyjnym i przekazuje pocztę dyrektorowi szkoły do zadekretowania lub osobom upoważnionym. Następnie sekretariat rozdziela korespondencję pracownikom szkoły oraz osobom funkcyjnym.

- Wysyłanie i doręczanie pism: sekretariat lub osoba odpowiedzialna przekazuje korespondencję odbiorcy drogą listowną, elektroniczną lub ustną.

- Sprawy w szkole załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Stan załatwianych spraw

Sprawdzanie stanu sprawy.

Sprawy w szkole załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Ponadto Sekretariat szkoły udziela telefonicznej informacji o możliwości i terminie spotkania z dyrekcją, pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami.