Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut organizacyjny jednostki

Status prawny

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu powstała w wyniku przekształcenia Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu w publiczną ośmioletnią szkołę podstawową na mocy § 4. Uchwały nr XXXIX/786/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 w Opolu jest publiczną, ośmioletnią szkołą podstawową.
Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Opole z siedzibą w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

 

Załącznik 1 Statut PSP nr 33 w Opolu

PDF3 Statut PSP nr 33 zmiana 11 01 2018.pdf (781,65KB)


Załącznik 2 Program wychowawczo- profilaktyczny

PDFProgram wychowawczo-profilaktyczny.pdf (347,98KB)