Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje i archiwa.

Rejestry:

Rejestr absencji chorobowej pracowników- kadry

Rejestr wydanych zaświadczeń pracownikom- kadry

Rejestr wypadków przy pracy- BHP

Księga druków śisłego zarachowania- sekretariat

Rejestr skarg i wniosków- sekretariat

Rejestr zarządzeń dyrektora- sekretariat

Rejestr programów nauczania- sekretariat

Rejestr kancelaryjny- dziennik korespondencyjny- sekretariat

Rejestr wypadków uczniów- sekretariat

Rejestr legitymacji szkolnych- sekretariat

Rejestr wydawania świadectw- sekretariat

Rejestr pieczątek- sekretariat

Rejestr materiałów biurowych- sekretariat

Rejestr wyjść służbowych- sekretariat

Rejestr Zamówień Publicznych- kierownik gospodarczy

Rejestr umów najmu- kierownik gospodarczy

Księga kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz Sanepidu- sekretariat

Księga uczniów- sekretariat

Księga ewidencji dzieci- sekretariat

Księga absolwentów- sekretariat

Ewidencje:

Zatrudnionych-akta osobowe pracowników- kadry

Karty ewidencji rocznej czasu pracy- kadry

Urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, okolicznościowych, urlopów dla poratowania zdrowia, urlopów bezpłatnych- kadry

Sprawozdań- kadry

Legitymacji służbowych dla nauczycieli- kadry

Doskonalenia nauczycieli-  dofinasowania form doskonalenia- kadry

Archiwa:

W archiwum szkolnym przechowywane są dokumenty zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.